Tin tức mới về công ty

Cập nhật tất cả các bản cập nhật mới nhất của công ty và các lần đại tu. Hãy cập nhật và đọc tất cả những gì xảy ra ở đây tại GTC trong phần tin tức công ty rất riêng biệt của chúng tôi.

Nền tảng giao dịch trực tuyến tiên tiến

Bắt đầu hành trình FOREX của bạn

Register Now

    Please fill out the form.

    You will be contacted shortly by one of agents to start your trading journey.

      Do you have forex trading experience?