MODAL PERDAGANGAN GLOBAL

Global Trade Capital Limited adalah jenama global yang didedikasikan untuk syarikat pertukaran asing dan broker komoditi dalam talian.

Dasar Privasi GTC Global Trade Capital Ltd.

Dasar ini (bersama-sama dengan terma penggunaan kami dan apa-apa dokumen lain yang dirujuk di atasnya) menetapkan asas di mana sebarang data peribadi GTC akan dikumpulkan daripada anda, atau yang anda berikan kepada kami, akan diproses oleh kami.

Privasi anda adalah sangat penting kepada kami dan kami menjadikannya keutamaan kami untuk melindungi dan melindungi sebarang dan semua maklumat sulit yang berkaitan dengan individu.

Dasar Privasi ini akan melalui langkah-langkah yang diambil oleh GTC (“Syarikat”) untuk mengumpul, menggunakan dan menguruskan maklumat peribadi yang kami terima daripada anda atau pihak ketiga berhubung dengan produk dan perkhidmatan yang kami sediakan. Dasar Privasi ini juga menggariskan hak anda yang berkaitan dengan pemprosesan maklumat peribadi anda.

PERLINDUNGAN
PRIVASI


GTC telah melantik Seorang Pegawai Perlindungan Data untuk memastikan bahawa Syarikat kami mengurus/memproses maklumat peribadi anda dengan mematuhi undang-undang dan peraturan perlindungan data yang berkenaan dan selaras dengan Dasar Privasi ini.  

Maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami semasa mendaftarkan diri anda sebagai pengguna laman web Syarikat atau perkhidmatannya dikelaskan sebagai maklumat berdaftar, yang dilindungi dalam beberapa cara yang berbeza. Anda boleh mengakses maklumat berdaftar anda selepas log masuk ke GTC. 

Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa kata laluan anda hanya diketahui oleh anda dan tidak didedahkan kepada orang lain. Maklumat berdaftar anda disimpan dengan selamat dengan kami, dan hanya kakitangan yang diberi kuasa mempunyai akses kepada maklumat ini. Sila ambil perhatian juga bahawa pemindahan maklumat melalui internet tidak selalunya selamat sepenuhnya, tetapi kami telah mengambil langkah berjaga-jaga yang ketara untuk memastikan bahawa data peribadi anda dilindungi.

MAKLUMAT PERIBADI YANG KAMI KUMPULKAN

Sebagai sebahagian daripada proses permohonan kami dan untuk membuka sebarang jenis akaun dengan kami, anda mesti terlebih dahulu melengkapkan dan menghantar borang permohonan dengan semua maklumat yang diperlukan. Dengan melengkapkan borang permohonan ini, anda diminta untuk mendedahkan maklumat peribadi untuk membolehkan Syarikat menilai permohonan anda dan mematuhi undang-undang yang berkaitan (termasuk peraturan mereka). Maklumat yang anda berikan juga boleh digunakan oleh Syarikat untuk memaklumkan kepada anda mengenai perkhidmatannya.

Maklumat yang mungkin kami kumpulkan daripada anda termasuk yang berikut:

 • Nama penuh
 • Alamat kediaman
 • Maklumat hubungan (cth. nombor telefon, alamat e-mel, dll.)
 • Tarikh lahir, tempat lahir, jantina, kewarganegaraan
 • Maklumat mengenai pendapatan dan kekayaan anda, termasuk butiran mengenai sumber dana, aset dan liabiliti anda, maklumat akaun bank, penyata dagangan, penyata kewangan
 • Baki akaun dagangan, aktiviti perdagangan, pertanyaan anda dan maklum balas kami
 • Butiran profesion dan pekerjaan
 • Data pengesahan (cth. tandatangan)
 • Data lokasi
 • Prestasi perdagangan, pengetahuan dan pengalaman
 • Maklumat pengesahan, yang termasuk maklumat yang diperlukan untuk mengesahkan identiti anda seperti pasport atau lesen memandu (contoh juga termasuk maklumat latar belakang yang kami terima tentang anda daripada rekod awam atau daripada entiti lain yang tidak bergabung dengan kami). Selain itu, kami mungkin mengumpul maklumat lain yang boleh dikenal pasti, seperti nombor pengenalan dan / atau nombor pendaftaran pasport / cukai
 • Sebarang maklumat lain yang biasa digunakan untuk mengenal pasti anda dan tentang pengalaman perdagangan anda yang berkaitan dengan kami yang menyediakan perkhidmatan kami kepada anda.

Kami memperoleh maklumat ini dalam beberapa cara melalui penggunaan perkhidmatan kami oleh anda, termasuk melalui mana-mana laman web, aplikasi, aplikasi pembukaan akaun kami, borang akaun demo kami atau komunikasi perkhidmatan pelanggan. Kami juga mungkin mengumpul maklumat ini tentang anda daripada pihak ketiga seperti pembekal pembayaran anda dan melalui sumber yang tersedia secara umum. Kami juga menyimpan rekod tingkah laku perdagangan anda, termasuk rekod mengenai perkara berikut:

 • Produk yang anda berdagang dengan kami dan prestasi mereka
 • Data sejarah mengenai perdagangan dan pelaburan yang telah anda buat, termasuk jumlah yang dilaburkan
 • Pilihan anda untuk jenis produk dan perkhidmatan tertentu

Jika anda memilih untuk tidak memberikan maklumat tersebut, kami perlu memenuhi permintaan anda untuk produk atau perkhidmatan tertentu, kami mungkin tidak dapat menyediakan produk atau perkhidmatan yang diminta.

Kami mungkin merekodkan sebarang komunikasi, elektronik, melalui telefon, secara peribadi atau sebaliknya, yang kami ada dengan anda berhubung dengan perkhidmatan yang kami berikan kepada anda dan hubungan perniagaan kami dengan anda. Rakaman ini akan menjadi harta tunggal kami dan akan menjadi bukti komunikasi antara kami. Perbualan telefon sedemikian boleh direkodkan tanpa menggunakan nada amaran atau notis selanjutnya.

PEMPROSESAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA

Kami boleh memproses data peribadi anda pada asas berikut dan untuk tujuan berikut:

 1. PRESTASI KONTRAK

  Kami memproses data peribadi untuk menyediakan perkhidmatan dan produk kami, serta maklumat mengenai produk dan perkhidmatan kami berdasarkan hubungan kontrak dengan pelanggan kami (iaitu untuk melaksanakan kewajipan kontrak kami). Di samping itu, pemprosesan data peribadi berlaku untuk dapat melengkapkan prosedur on-boarding / penerimaan pelanggan kami.

  Memandangkan perkara di atas, kami perlu mengesahkan identiti anda untuk menerima anda sebagai pelanggan kami dan kami perlu menggunakan butiran tersebut untuk menguruskan akaun dagangan anda dengan berkesan dengan kami. Ini mungkin termasuk pihak ketiga yang menjalankan pemeriksaan kredit atau identiti bagi pihak kami. Penggunaan maklumat peribadi anda adalah perlu bagi kami untuk mengetahui siapa anda kerana kami mempunyai kewajipan undang-undang untuk mematuhi kewajipan kawal selia ‘Kenali Pelanggan Anda’ dan usaha wajar pelanggan.

 

 1. PEMATUHAN DENGAN KEWAJIPAN

  UNDANG-UNDANG Terdapat beberapa kewajipan undang-undang yang dikenakan oleh undang-undang yang berkaitan yang mana kami tertakluk, serta keperluan berkanun tertentu (contohnya undang-undang anti pengubahan wang haram, undang-undang perkhidmatan kewangan, undang-undang perbadanan, undang-undang privasi dan undang-undang cukai). Terdapat juga pelbagai pihak berkuasa penyeliaan yang undang-undang dan peraturannya terpakai kepada kami. Kewajipan dan keperluan sedemikian dikenakan ke atas kami aktiviti pemprosesan data peribadi yang diperlukan untuk pemeriksaan kredit, pengesahan identiti, pemprosesan pembayaran, pematuhan dengan perintah mahkamah, undang-undang cukai atau kewajipan pelaporan lain dan kawalan anti pengubahan wang haram.

  Kewajipan ini terpakai pada pelbagai masa, termasuk pelanggan on-boarding / penerimaan, pembayaran dan pemeriksaan sistemik untuk pengurusan risiko.

 1. UNTUK TUJUAN MELINDUNGI KEPENTINGAN

  SAH Kami memproses data peribadi untuk melindungi kepentingan sah yang dikejar oleh kami atau oleh pihak ketiga. Kepentingan yang sah adalah apabila kami mempunyai sebab perniagaan atau komersial untuk menggunakan maklumat anda. Contoh aktiviti pemprosesan tersebut termasuk yang berikut:

 • Memulakan tuntutan undang-undang dan menyediakan pembelaan kami dalam prosedur litigasi
 • Pengurusan risiko
 • Langkah-langkah untuk menguruskan perniagaan dan untuk membangunkan lagi produk dan perkhidmatan
 • Langkah-langkah untuk memastikan keselamatan IT dan sistem, mencegah jenayah yang berpotensi, keselamatan aset, kawalan kemasukan dan langkah-langkah anti-pelanggaran
 • Berkongsi data peribadi anda dalam GTC untuk tujuan mengemas kini/mengesahkan data peribadi anda mengikut rangka kerja pematuhan anti pengubahan wang haram yang berkaitan.
 1. ANDA TELAH MEMBERIKAN PERSETUJUAN ANDA

  Penyimpanan dan penggunaan data peribadi anda oleh kami adalah berdasarkan persetujuan anda (selain daripada sebab yang diterangkan atau tersirat dalam dasar ini apabila persetujuan anda tidak diperlukan). Anda boleh membatalkan persetujuan pada bila-bila masa; walau bagaimanapun, sebarang pemprosesan data peribadi sebelum penerimaan pembatalan anda tidak akan terjejas.
 1. UNTUK MENYEDIAKAN PRODUK DAN PERKHIDMATAN KEPADA ANDA, ATAU MAKLUMAT MENGENAI PRODUK DAN PERKHIDMATAN KAMI, DAN UNTUK MENYEMAK KEPERLUAN ANDA YANG BERTERUSAN

  Sebaik sahaja anda berjaya membuka akaun dagangan dengan kami, atau melanggan kemas kini, kami perlu menggunakan maklumat peribadi anda untuk melaksanakan perkhidmatan kami dan mematuhi kewajipan kami kepada anda. Ia juga demi kepentingan sah kami untuk cuba memastikan bahawa kami menyediakan produk dan perkhidmatan terbaik supaya kami boleh menyemak keperluan anda secara berkala berdasarkan penilaian kami terhadap maklumat peribadi anda untuk cuba memastikan bahawa anda mendapat manfaat daripada produk dan perkhidmatan terbaik daripada kami.

 1. UNTUK MENYIASAT ATAU MENYELESAIKAN PERTANYAAN

  ATAU PERTIKAIAN Kami mungkin perlu menggunakan maklumat peribadi yang dikumpulkan daripada anda untuk menyiasat isu atau menyelesaikan pertikaian dengan anda kerana ia adalah untuk kepentingan sah kami untuk memastikan bahawa isu dan pertikaian disiasat dan diselesaikan tepat pada masanya dan cekap.

 1. UNTUK MEMATUHI UNDANG-UNDANG, PERINTAH MAHKAMAH, PROSES KEHAKIMAN LAIN YANG BERKENAAN, ATAU

  KEPERLUAN MANA-MANA PIHAK BERKUASA KAWAL SELIA YANG BERKENAAN Kami mungkin perlu menggunakan maklumat peribadi anda untuk mematuhi mana-mana undang-undang dan peraturan yang berkenaan, perintah mahkamah atau proses kehakiman yang lain, atau keperluan mana-mana pihak berkuasa kawal selia yang berkenaan. Kami melakukan ini bukan sahaja untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami tetapi kerana ia juga mungkin demi kepentingan sah kami untuk berbuat demikian.


 1. ANALISIS
  DATA
  Laman web dan e-mel kami mungkin mengandungi bikon web atau tag piksel atau apa-apa jenis alat analisis data lain yang serupa yang membolehkan kami mengesan penerimaan surat-menyurat dan mengira bilangan pengguna yang telah melawat laman web kami atau membuka surat-menyurat kami. Kami mungkin mengumpulkan maklumat peribadi anda (seperti sejarah perdagangan) dengan maklumat peribadi pelanggan kami yang lain tanpa nama. Sekiranya maklumat peribadi anda tidak berada dalam bentuk tanpa nama, adalah menjadi kepentingan sah kami untuk terus menilai maklumat peribadi tersebut untuk memastikan bahawa produk dan perkhidmatan yang kami sediakan berkaitan dengan pasaran.
 1. TUJUAN PEMASARAN

  Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk menghantar komunikasi pemasaran melalui e-mel, telefon, SMS atau kaedah lain (seperti saluran media sosial) untuk memastikan bahawa anda sentiasa dikemas kini dengan produk dan perkhidmatan terkini kami. Kami tidak akan mendedahkan maklumat anda kepada mana-mana pihak luar yang mungkin membenarkan mereka memasarkan secara langsung kepada anda.

 1. TUJUAN PERNIAGAAN DALAMAN DAN

  PENYIMPANAN REKOD Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan perniagaan dan penyelidikan dalaman atau penyimpanan rekod. Pemprosesan sedemikian adalah untuk kepentingan sah kita sendiri dan diperlukan untuk mematuhi kewajipan undang-undang kita. Ini mungkin termasuk sebarang komunikasi yang kami ada dengan anda berhubung dengan perkhidmatan dan produk yang kami sediakan kepada anda. Kami juga akan menyimpan rekod untuk memastikan bahawa anda mematuhi kewajipan kontrak anda menurut perjanjian yang mengawal hubungan kami dengan anda.


 1. PEMBERITAHUAN
  UNDANG-UNDANG
  Selalunya undang-undang menghendaki kami menasihati anda tentang perubahan tertentu kepada produk atau perkhidmatan atau undang-undang. Kami mungkin perlu memaklumkan anda tentang perubahan kepada terma atau ciri produk atau perkhidmatan kami. Kami perlu memproses maklumat peribadi anda untuk menghantar pemberitahuan undang-undang ini kepada anda. Anda akan terus menerima maklumat ini daripada kami walaupun anda memilih untuk tidak menerima maklumat pemasaran langsung daripada kami.

 1. KESELAMATAN
  FIZIKAL
  Jika anda memasuki mana-mana premis kami, kami boleh merakam imej anda di CCTV kami atas sebab-sebab keselamatan. Kami juga boleh mengambil butiran anda untuk menyimpan rekod siapa yang telah memasuki premis kami pada hari tertentu. Adalah menjadi kepentingan sah kami untuk melakukan ini untuk mengekalkan persekitaran kerja yang selamat dan terjamin.

PENDEDAHAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA

Syarikat tidak akan mendedahkan sebarang maklumat sulit pelanggannya kepada pihak ketiga, kecuali: 

(a) setakat mana ia dikehendaki berbuat demikian menurut mana-mana undang-undang, kaedah-kaedah atau peraturan-peraturan yang berkenaan; 

(b) jika ada kewajipan untuk mendedahkan; 

(c) jika kepentingan perniagaan kami yang sah memerlukan pendedahan; Atau 

(d) atas permintaan anda atau dengan persetujuan anda atau kepada Orang yang diterangkan dalam dasar ini. Syarikat akan berusaha untuk membuat pendedahan sedemikian atas dasar ‘perlu tahu’, melainkan jika diarahkan sebaliknya oleh pihak berkuasa kawal selia. Dalam keadaan sedemikian, Syarikat akan memaklumkan pihak ketiga mengenai sifat sulit mana-mana maklumat tersebut.

Sebagai sebahagian daripada penggunaan data peribadi anda untuk tujuan yang dinyatakan di atas, Syarikat boleh mendedahkan maklumat peribadi anda kepada yang berikut:

 • Mana-mana syarikat di bawah GTC, yang bermaksud mana-mana syarikat induk utama kami dan anak syarikat masing-masing boleh menerima maklumat tersebut;
 • Syarikat bersekutu dan penyedia perkhidmatan kami, untuk tujuan perniagaan, termasuk pihak ketiga seperti penyedia perkhidmatan perniagaan dan penasihat pakar yang telah dikontrak untuk memberi kami pentadbiran, kewangan, undang-undang, cukai, pematuhan, insurans, penyelidikan atau perkhidmatan lain;
 • Pencadang perniagaan dengan siapa kami mempunyai hubungan perniagaan bersama;
 • Pihak perniagaan, penyedia kredit, mahkamah, tribunal dan pihak berkuasa kawal selia seperti yang dipersetujui atau dibenarkan   oleh undang-undang;
 • Sesiapa yang diberi kuasa oleh anda.

Jika Syarikat mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak perniagaan, seperti kad atau syarikat pemprosesan pembayaran lain atau bank, untuk melaksanakan perkhidmatan yang diminta oleh pelanggan, pihak ketiga tersebut boleh menyimpan maklumat anda untuk mematuhi kewajipan undang-undang dan lain-lain.

Pelanggan menerima dan bersetuju bahawa Syarikat boleh, dari semasa ke semasa, menganalisis data yang dikumpulkan semasa melawat laman web kami atau dengan cara lain, seperti soal selidik, untuk tujuan statistik untuk meningkatkan aktiviti perniagaan Syarikat.

PEMINDAHAN DI LUAR KAWASAN EKONOMI EROPAH

Kami boleh memindahkan maklumat peribadi anda di luar Kawasan Ekonomi Eropah (EEA) kepada syarikat GTC lain serta penyedia perkhidmatan (iaitu pemproses) yang terlibat bagi pihak kami. Setakat mana kami memindahkan maklumat anda di luar EEA, kami akan memastikan bahawa pemindahan itu sah dan bahawa pemproses di negara ketiga diwajibkan mematuhi undang-undang perlindungan data Eropah atau undang-undang negara lain yang setanding dan untuk menyediakan perlindungan yang sesuai berhubung dengan pemindahan data anda mengikut GdpR Artikel 46.

Dengan menghantar data peribadi anda, anda bersetuju dengan maklumat peribadi anda yang diproses oleh kakitangan GTC yang beroperasi di luar EEA yang bekerja untuk kami. Kakitangan sedemikian mungkin, antara lain, terlibat dalam memenuhi permintaan anda, pemprosesan butiran pembayaran anda dan penyediaan perkhidmatan sokongan. Syarikat akan mengambil semua langkah yang semunasabahnya perlu untuk memastikan bahawa data anda dilayan dengan selamat dan selaras dengan Dasar Privasi ini

MAKLUMAT ANDA YANG DIKUMPUL

Sistem penjejakan yang digunakan di laman web Syarikat boleh mengumpul data peribadi anda untuk mengoptimumkan perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan / bakal pelanggan. Laman web mengumpul maklumat dengan cara berikut:

MAKLUMAT PERANTI

Dengan mengiktiraf peranti anda yang digunakan untuk mengakses dan menggunakan laman web Syarikat, kami boleh menyediakan anda dengan versi laman web kami yang paling sesuai.

MAKLUMAT LOG

Pengelogan tingkah laku tertentu di laman web ini membolehkan syarikat mengesan tindakan pengguna dan oleh itu menyelesaikan sebarang masalah yang mungkin berlaku.

MAKLUMAT LOKASI

Menggunakan alamat IP anda membantu kami menyetempatkan kandungan laman web kami, yang kami berikan kepada anda berdasarkan negara anda, dan meningkatkan pengalaman pengguna anda di laman web kami.

Untuk maklumat lanjut tentang dasar kuki kami dan cara kuki kami berfungsi, baca Dasar Privasi kami.

BAGAIMANA KAMI MENDAPATKAN PERSETUJUAN ANDA

Jika penggunaan maklumat peribadi anda memerlukan persetujuan anda, persetujuan tersebut akan diberikan mengikut terma bertulis nyata yang mengawal hubungan perniagaan kami (yang boleh didapati di laman web kami, seperti yang dipinda dari semasa ke semasa), atau mana-mana kontrak lain yang mungkin kami buat dengan anda atau seperti yang dinyatakan dalam komunikasi kami dengan anda dari semasa ke semasa.

Jika kami bergantung pada persetujuan anda sebagai asas undang-undang kami untuk memegang dan memproses maklumat peribadi anda, anda mempunyai hak untuk menarik balik persetujuan tersebut pada bila-bila masa dengan menghubungi kami menggunakan butiran hubungan yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini. 

PENYIMPANAN MAKLUMAT PERIBADI DAN TEMPOH PENGEKALAN ANDA

Berhubung dengan maklumat peribadi anda, kami akan memegang ini selagi kami mempunyai hubungan perniagaan dengan anda, dalam gabungan kemudahan storan komputer yang selamat dan fail berasaskan kertas dan rekod lain dan kami mengambil langkah-langkah yang perlu untuk melindungi maklumat peribadi yang kami pegang daripada penyalahgunaan, kehilangan, akses yang tidak dibenarkan, pengubahsuaian atau pendedahan.

Apabila kami menganggap bahawa maklumat peribadi tidak lagi diperlukan untuk tujuan pengumpulannya, kami akan mengalih keluar sebarang butiran yang akan mengenal pasti anda atau kami akan memusnahkan rekod dengan selamat. Walau bagaimanapun, kami mungkin perlu mengekalkan rekod untuk tempoh masa yang ketara (selepas anda berhenti menjadi pelanggan kami). Sebagai contoh, kami tertakluk kepada undang-undang anti pengubahan wang haram tertentu yang memerlukan kami mengekalkan yang berikut, untuk tempoh 5 tahun selepas hubungan perniagaan kami dengan anda berakhir:

 • Salinan dokumen yang kami gunakan untuk mematuhi kewajipan usaha wajar pelanggan kami;
 • Bukti sokongan dan rekod transaksi dengan anda dan hubungan anda dengan kami Juga, maklumat peribadi yang kami pegang dalam bentuk komunikasi yang direkodkan, melalui telefon, elektronik, secara peribadi atau sebaliknya, akan diadakan selaras dengan keperluan pengawalseliaan tempatan (iaitu, 5 tahun selepas hubungan perniagaan kami dengan anda berakhir atau lebih lama jika anda mempunyai kepentingan yang sah (seperti mengendalikan pertikaian dengan anda). Jika anda telah memilih untuk tidak menerima komunikasi pemasaran, kami akan memegang butiran anda dalam senarai penindasan kami supaya kami tahu anda tidak mahu menerima komunikasi ini.

  Kami mungkin menyimpan data anda lebih daripada 5 tahun jika kami tidak dapat memadamkannya atas sebab undang-undang, peraturan atau teknikal.

HAK ANDA MENGENAI
MAKLUMAT PERIBADI ANDA
MAKLUMAT DAN
AKSES


Anda mempunyai hak untuk meminta maklumat yang kami proses, bersama-sama dengan salinan maklumat peribadi tersebut dalam masa tiga puluh (30) hari dari tarikh permintaan anda. Jika anda memerlukan salinan tambahan, kami mungkin perlu mengenakan yuran pentadbiran.

PEMBETULAN

Kami akan mengambil semua langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa maklumat peribadi anda kekal tepat, lengkap dan terkini. Jika maklumat peribadi yang kami simpan tentang anda tidak tepat atau tidak lengkap, anda berhak membetulkannya. Jika kami telah mendedahkan maklumat peribadi anda kepada orang lain, kami akan memberitahu mereka tentang pembetulan yang mungkin. Anda boleh memaklumkan kepada kami pada bila-bila masa bahawa butiran peribadi anda telah berubah dengan menghantar e-mel kepada kami di support@gtcup.com. Syarikat akan mengubah maklumat peribadi anda mengikut arahan anda. Untuk meneruskan permintaan tersebut, dalam beberapa kes, kami mungkin memerlukan dokumen sokongan daripada anda sebagai bukti, iaitu maklumat peribadi yang kami dikehendaki simpan untuk tujuan kawal selia atau undang-undang lain.

ERASURE

Anda boleh meminta kami memadamkan atau mengalih keluar maklumat peribadi anda dalam keadaan tertentu seperti jika kami tidak lagi memerlukannya atau anda menarik balik persetujuan anda (jika berkenaan) dengan syarat kami tidak mempunyai kewajipan undang-undang untuk mengekalkan data tersebut. Permintaan sedemikian akan tertakluk kepada sebarang had pengekalan yang kami dikehendaki untuk mematuhi mengikut undang-undang dan peraturan yang berkenaan. Jika kami telah mendedahkan maklumat peribadi anda kepada orang lain, kami akan memberitahu mereka tentang pemadaman di mana mungkin.

SEKATAN PEMPROSESAN

Anda boleh meminta kami untuk ‘menyekat’ atau menyekat pemprosesan data peribadi anda dalam keadaan tertentu seperti jika anda mempertikaikan ketepatan maklumat peribadi tersebut atau membantah kami memprosesnya. Ia tidak akan menghalang kami daripada menyimpan maklumat peribadi anda. Kami akan memaklumkan kepada anda sebelum kami memutuskan untuk tidak bersetuju dengan sebarang sekatan yang diminta. Jika kami telah mendedahkan maklumat peribadi anda kepada orang lain, kami akan memaklumkan kepada anda tentang sekatan tersebut jika boleh.

KEMUDAHALIHAN DATA

Di bawah Peraturan Perlindungan Data Umum (679/2016), anda mempunyai hak, dalam keadaan tertentu, untuk mendapatkan maklumat peribadi yang telah anda berikan kepada kami (dalam format berstruktur, biasa digunakan dan boleh dibaca mesin) dan untuk menggunakannya semula di tempat lain atau meminta kami memindahkannya kepada pihak ketiga pilihan anda.

BANTAHAN

Anda boleh meminta kami untuk berhenti memproses maklumat peribadi anda, dan kami akan berbuat demikian, jika kami:

 • Bergantung kepada kepentingan sah kami sendiri atau orang lain untuk memproses maklumat peribadi anda kecuali jika kami dapat menunjukkan alasan undang-undang yang menarik untuk pemprosesan;
 • Memproses maklumat peribadi anda untuk pemasaran langsung;
 • Memproses maklumat peribadi anda untuk penyelidikan melainkan kami secara munasabah percaya pemprosesan sedemikian adalah perlu atau berhemat untuk melaksanakan tugas yang dijalankan demi kepentingan awam (seperti oleh agensi kawal selia atau penguatkuasaan).

MEMILIH UNTUK TIDAK MENGHANTAR MAKLUMAT PERIBADI ANDA

Jika anda tidak mahu kami menggunakan maklumat peribadi anda, anda mesti memaklumkan Syarikat dengan menghantar e-mel kepada support@gtcup.com . Jika anda memutuskan untuk berbuat demikian, kami mungkin tidak dapat terus memberikan maklumat, perkhidmatan dan/atau produk yang diminta oleh anda dan kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda dalam hal ini.

PENAFIAN UNDANG-UNDANG

Syarikat boleh mendedahkan maklumat peribadi anda seperti yang dikehendaki oleh peraturan dan undang-undang dan jika Syarikat percaya bahawa pendedahan adalah perlu untuk melindungi hak kami atau untuk mematuhi prosiding lain, perintah mahkamah, proses undang-undang yang disampaikan atau menurut badan pengawalseliaan kerajaan, antara kerajaan atau lain-lain. Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap penyalahgunaan atau kehilangan maklumat peribadi atau sebaliknya di laman web Syarikat yang syarikat tidak mempunyai akses atau kawalan ke atas. Syarikat tidak akan bertanggungjawab terhadap penggunaan maklumat peribadi anda yang menyalahi undang-undang atau tidak dibenarkan kerana penyalahgunaan atau salah letak kata laluan anda, campur tangan cuai atau berniat jahat atau sebaliknya oleh anda atau disebabkan oleh tindakan atau peninggalan anda atau orang yang diberi kuasa oleh anda (sama ada atau kebenaran itu dibenarkan oleh terma hubungan undang-undang kami dengan anda).

BAGAIMANA UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau kebimbangan mengenai Dasar Privasi ini, sila e-mel kepada kami di support@gtcup.com.

Register Now

  Please fill out the form.

  You will be contacted shortly by one of agents to start your trading journey.

   Do you have forex trading experience?