MODAL PERDAGANGAN GLOBAL

Global Trade Capital Limited adalah jenama global yang didedikasikan untuk syarikat pertukaran asing dan broker komoditi dalam talian.

Dasar Pengeluaran GTC Global Trade Capital Ltd.

 1. Pengenalan

  GTC (nama dagangan Global Trade Capital Limited), didaftarkan di bawah Perkhidmatan Kewangan Vanuatu
  Suruhanjaya di bawah nombor pendaftaran 40354. Syarat-syarat pengeluaran disediakan oleh Syarikat
  kepada Pelanggannya di bawah Dasar Perintah Pelaksanaan seperti yang dipinda dari semasa ke semasa. Pelanggan mesti membaca
  berhati-hati dan memahami syarat-syarat yang dinyatakan di sini sebelum meneruskan permintaan pengeluaran mereka.

 2. Pengakuan

  Pelanggan mengakui bahawa dia telah membaca, memahami dan menerima syarat-syarat Pengeluaran seperti yang dipinda dan dikaji secara tetap dan berterusan, sebagai tambahan kepada apa-apa maklumat dan / atau polisi lain dan / atau perjanjian yang terdapat di laman web Syarikat: www.gtcup.com

 3. Prosedur Pengeluaran

  Semua permintaan pengeluaran diproses dari Ahad hingga Jumaat antara jam 9 pagi hingga 6 petang Waktu Dubai (GMT +4). Semua permintaan yang diterima di luar waktu ini akan diproses pada hari perniagaan berikutnya.

  • Syarikat tidak menjalankan pengeluaran dana ke kad bank yang dipegang oleh pihak ketiga.
  • Keperluan pelanggan untuk memastikan bahawa terdapat margin percuma yang mencukupi dalam akaun mereka untuk menampung pengeluaran. Jika tidak, Pelanggan boleh memilih untuk menutup beberapa kedudukan terbuka dalam akaun mereka sebelum meminta pengeluaran.
  • Syarikat tidak boleh menghantar lebih banyak dana kembali ke kad kredit Pelanggan daripada yang didepositkan pada mulanya; jika jumlah tambahan perlu dikeluarkan dana akan dihantar menggunakan gerbang pembayaran alternatif (iaitu pindahan kawat atau mana-mana e-wallet).
  • Dana tidak boleh dikembalikan kepada kad kredit /debit yang telah tamat tempoh. Sekiranya keadaan timbul di mana pemproses kad tidak dapat memproses permintaan pengeluaran, pasukan pejabat belakang Syarikat boleh menghubungi Pelanggan untuk membincangkan kaedah alternatif yang ada.
  • Sekiranya terdapat keuntungan yang dibuat pada akaun Atau sekatan Pelanggan yang menghalang Syarikat daripada mengembalikan dana ke kad deposit, Syarikat boleh mengembalikan dana ke akaun bank berdaftarnya. Syarikat hanya akan dapat melakukan ini jika dokumen bank disediakan yang mengandungi maklumat yang berkaitan.
  • Pengeluaran diproses oleh Syarikat dalam tempoh 24 jam dari tarikh permintaan. Dana akan dihantar ke Pelanggan:

   a) pindahan kawat bank biasanya mengambil masa 3 – 5 hari bekerja;

   b) kad debit/kredit dalam tempoh satu minggu perniagaan;

   c) E-wallet dalam tempoh 24 hingga 48 jam

  • Had pemproses Kad Kredit (setiap transaksi): (Minimum: Tiada amaun minimum) (Maksimum: sehingga USD2,000.00)
  • Sekiranya tiada aktiviti perdagangan oleh Pelanggan selepas mendeposit, atau sebarang bentuk penyalahgunaan didapati berkaitan dengan dasar pembayaran balik, Syarikat berhak untuk menuntut semula sebarang yuran pembayaran balik, termasuk bayaran balik komisen deposit 50%. Jika Pelanggan meminta untuk mengeluarkan dana selepas tiada aktiviti perdagangan, Syarikat berhak untuk mengenakan bayaran yang setara kepada Pelanggan bagi mana-mana yuran perbankan atau gerbang pembayaran lain yang ditanggung, atau 3% daripada jumlah pengeluaran.
  • Mengikut peraturan umum peraturan AML, pengeluaran mesti dilakukan hanya melalui akaun bank atau kad kredit / debit yang digunakan oleh Pelanggan untuk mendepositkan dana. Semua pengeluaran akan dihantar atas nama pemegang akaun.
  • Pelanggan mungkin dikehendaki mengemukakan maklumat dan dokumen tambahan.
  • Yuran pengeluaran Syarikat tidak meliputi yuran pihak ketiga. Pelanggan akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang yuran yang dinilai oleh bank benefisiari atau koresponden.
  • Sebarang yuran pemprosesan yang dikenakan oleh bank Pelanggan, yang tidak termasuk dalam yuran pengeluaran Syarikat, boleh ditolak daripada hasil kawat.
  • Mungkin terdapat kelewatan jika Syarikat tidak dapat mengesahkan maklumat Pelanggan.
  • Pelanggan bertanggungjawab untuk memberitahu Syarikat tentang apa-apa yang dibatalkan / dicuri atau perubahan butiran sebelum meminta pengeluaran; dokumen tambahan dan surat rasmi dari bank Pelanggan mungkin diperlukan sebelum melaksanakan pindaan atau kad yang dibatalkan / dicuri.
  • Jika akaun dianggap tidak aktif (tiada aktiviti perdagangan) untuk tempoh enam bulan, Syarikat akan mengenakan yuran tidak aktif sebanyak 5 USD. Yuran ini akan dikenakan pada akhir enam bulan bahawa pelanggan telah tidak aktif dan bulan itu sehingga akaun telah diklasifikasikan sebagai Aktif.

Hak untuk membatalkan permintaan pengeluaran Syarikat berhak untuk membatalkan permintaan Pelanggan untuk pengeluaran disebabkan oleh mana-mana sebab berikut:

 1. Apabila Pelanggan telah diminta untuk memberikan Syarikat maklumat pengenalan yang dikemas kini dan Pelanggan telah gagal memberikan maklumat KYC yang sah dan atau butiran akaun perbankan dan / atau penyata dalam masa 7 (tujuh) hari. Syarikat akan memaklumkan Pelanggan bahawa sebab pembatalan pengeluaran adalah disebabkan oleh kegagalan Pelanggan untuk memberikan maklumat pengenalan yang dikemas kini. Syarikat akan meminta Pelanggan untuk menyerahkan semula permintaan pengeluarannya sebaik sahaja maklumat pengenalan yang diminta telah dilakukan.
 2. Apabila Pelanggan tidak memberikan maklumat pengeluaran penuh dan/atau betul semasa mengemukakan permintaan pengeluarannya, Syarikat akan memaklumkan Pelanggan bahawa sebab pembatalan adalah disebabkan oleh kegagalan bagi pihaknya untuk memberikan maklumat pengeluaran penuh dan/atau betul kepada Syarikat.
 3. Apabila Pelanggan telah memilih kaedah pengeluaran yang salah, Syarikat akan memaklumkan Pelanggan bahawa sebab pembatalan adalah pemilihan kaedah pengeluaran yang salah. 4. Pertikaian Apa-apa pertikaian yang timbul dengan atau berkaitan dengan mana-mana terma dan syarat Polisi Pengeluaran akan diuruskan oleh Syarikat mengikut polisi pengendalian Aduan Syarikat, yang boleh didapati di laman web Syarikat. Semua aduan mestilah secara bertulis dan ditujukan kepada pasukan Sokongan Pelanggan Syarikat melalui e-mel di support@gtcup.com

Register Now

  Please fill out the form.

  You will be contacted shortly by one of agents to start your trading journey.

   Do you have forex trading experience?