MODAL PERDAGANGAN GLOBAL

Global Trade Capital Limited adalah jenama global yang didedikasikan untuk syarikat pertukaran asing dan broker komoditi dalam talian.

Dasar Deposit dan Bayaran Balik untuk GTC Global Trade Capital Ltd.

 1. Pengenalan

  Syarat-syarat deposit dan bayaran balik disediakan oleh Syarikat kepada Pelanggannya di bawah Polisi Pelaksanaan seperti yang dipinda dari semasa ke semasa.  Pelanggan mesti membaca dengan teliti dan memahami syarat-syarat yang dinyatakan di sini sebelum meneruskan pembiayaan akaun mereka.

 1. Pengiktirafan

  Pelanggan mengakui bahawa dia telah membaca, memahami dan menerima syarat-syarat Deposit dan Bayaran Balik seperti yang dipinda dan dikaji secara tetap dan berterusan, sebagai tambahan kepada apa-apa maklumat dan / atau polisi dan / atau perjanjian lain yang terdapat di laman web Syarikat: www.old.gtcup.com

 2. Prosedur Deposit
  • Pembayaran pihak ketiga adalah dilarang.  Pelanggan hanya boleh menggunakan kad atau akaun bank di bawah nama yang sama seperti berdaftar dengan GTC. Syarikat berhak untuk memerlukan bukti daripada Pelanggan pada bila-bila masa; kegagalan untuk mematuhi boleh menyebabkan pembayaran dibekukan atau tidak sah.

  •  Deposit ke GTC hendaklah dibuat dari sumber (contohnya akaun bank, sistem pembayaran, kad kredit / debit, dll.). Pelanggan boleh log masuk ke portal MyGTC beliau. Butiran akaun bank Syarikat juga dinyatakan jika Pelanggan ingin memindahkan melalui pindahan kawat.

  • Untuk Pelanggan baru atau Pelanggan lama yang akan mengeluarkan visa baru / Mastercard, anda dikehendaki menjalani proses “Senarai Putih” oleh penyedia perkhidmatan pembayaran (PSP) yang berkaitan agar deposit anda menggunakan Visa / Mastercard diterima. Sila ambil perhatian bahawa kami perlu menyediakan dokumen anda kepada PSP untuk Senarai Putih seperti bukti identiti, bukti kediaman, penyata akaun dagangan yang menunjukkan semua deposit yang dibuat oleh Pelanggan (melalui kaedah pembayaran lain atau dengan kad yang berbeza).

  • Syarikat menguatkuasakan had sehingga 3 (tiga) kad pe pelanggan. Jika Pelanggan perlu menggantikan butiran kad, tetapi melepasi peruntukan tiga kad, Pelanggan boleh menghubungi pasukan pembayaran Syarikat (support@old.gtcup.com). Sila ambil perhatian bahawa pasukan boleh meminta butiran kad Pelanggan.

  • Pelanggan perlu menahan diri daripada menggunakan kad prabayar atau sebarang kaedah pembayaran yang tidak membenarkan bayaran balik diproses.

  • Syarikat tidak mengenakan sebarang yuran pemindahan untuk menggunakan kaedah deposit / pengeluarannya, tetapi bank perantara atau dompet E boleh berbuat demikian, yang berada di luar kawalan Syarikat.

  • Syarikat berhak untuk mengutip yuran tertentu ke atas kedua-dua transaksi deposit dan pengeluaran.

   • Yuran deposit akan ditolak daripada jumlah yang didepositkan.
   • Anda mungkin dikehendaki memberikan tangkapan skrin dari   dompet mata wang anda, dengan transaksi GTC kelihatan jelas.
   • Dana ini akan ditunjukkan dalam masa 48 jam selepas pengesahan transaksi deposit.
   • Semua maklumat mengenai   dompet mata wang anda dan/atau butiran hendaklah sentiasa dihantar melalui alamat e-mel GTC rasmi. Kami tidak akan meminta sebarang   butiran dompet mata wang peribadi.   Jika anda menerima sebarang permintaan yang mencurigakan daripada alamat e-mel yang tidak diketahui atau tidak dibenarkan, sila hubungi kami di support@gtcup.com.

  • Pelanggan mungkin dikehendaki menghantar salinan berwarna imbasan kedua-dua belah kad untuk memerangi penipuan. Pelanggan TIDAK boleh menghantar salinan ini jika Syarikat tidak perlu berbuat demikian.

   • Setelah Pelanggan menerima permintaan daripada Syarikat dan sebelum menghantar salinan ini, Pelanggan perlu menutup (black-out) semua digit kecuali 6 dan 4 yang terakhir di bahagian depan kad untuk tujuan keselamatan.
   • Pelanggan juga diminta untuk menutup (black-out) kod CVV di bahagian belakang kad; manakala salinan timbul 6 pertama dan terakhir 4 nombor bahagian depan mesti kelihatan. Semua butiran lain mestilah jelas dan kelihatan, dan bahagian tandatangan mesti ditandatangani.

  • Syarikat tidak akan meminta sebarang butiran kad sensitif seperti nombor kad penuh, kod CVV, kod selamat 3D, kod PIN dll.  Jika Klien menerima apa-apa jenis permintaan yang mencurigakan untuk apa-apa butiran sensitif daripada sumber yang tidak jelas, Klien hendaklah menghubungi jabatan pematuhan Syarikat untuk support@gtcup.com.

 1. Syarat Bayaran Balik

  • 4.1   GTC menyediakan pelanggan dengan dasar bayaran balik yang jelas dan telus. Dalam kes-kes, bahawa   Pelanggan tidak berpuas hati dengan tahap perkhidmatan Syarikat dan tidak membuat perdagangan, pelaburan, transaksi penukaran, Pelanggan boleh meminta bayaran balik.   Syarikat menawarkan bayaran balik sebanyak 100% dalam tempoh 1 hari bekerja dari deposit perkhidmatan asal.   Permintaan akan disemak dalam masa 5 hari perniagaan.

   • Selepas satu hari, deposit tidak lagi akan dikembalikan dan akan dianggap sebagai pengeluaran biasa berdasarkan terma dan syarat pengeluaran yang sedia ada.
   • Pelanggan bersetuju untuk tidak meminta bayaran balik atau caj balik daripada penyedia kaedah pembayarannya pada bila-bila masa atau selepas menggunakan perkhidmatan Syarikat.
   • Keuntungan atau kerugian yang diterima akibat aktiviti dagangan Pelanggan tidak boleh tertakluk kepada permintaan bayaran balik.
   • Bayaran balik hendaklah dibuat hanya kepada pelanggan sistem pembayaran / kad yang digunakan untuk mendeposit.
  • Pelanggan mungkin dikehendaki menghantar salinan berwarna imbasan kedua-dua belah kad untuk memerangi penipuan. Kegagalan untuk memberikan salinan imbasan kad yang diminta untuk deposit dalam akaun MT4 bermakna bayaran balik jumlah bersih yuran PSP.
  • Pelanggan mungkin dikehendaki mengemukakan di bawah dokumen tambahan tanpa mengira dokumen awal yang dikemukakan semasa proses permohonan pembukaan akaun, untuk memerangi pembiayaan pengganas:

   • a.)       Salinan dokumen pengenalan diri yang lebih jelas (pasport, atau mana-mana kad pengenalan yang dikeluarkan oleh kerajaan)
   • b.)       Salinan bukti alamat yang lebih jelas (bil utiliti, penyata bank atau kad yang memegang nama Pelanggan dan alamat kediaman penuh yang dikeluarkan dalam tempoh tiga bulan yang lalu).
   • c.)   Satu atau lebih daripada pilihan berikut untuk mengesahkan pemilikan kad oleh pemilik:
    1. Salinan penyata bank baru-baru ini yang mengandungi nama penuh pemegang kad, 6 digit pertama dan 4 digit terakhir nombor kad (data sensitif mesti dilindungi).  Jika tangkapan skrin disediakan halaman URL mesti kelihatan.
    2. Kod kebenaran untuk pembayaran yang dipersoalkan (kod AUTH
   • d.) Salinan warna yang lebih jelas bagi kedua-dua belah kad. Di mana bahagian tengah kad mesti dilindungi di kedua-dua belah pihak, meninggalkan 6 digit pertama dan terakhir kelihatan; kod CVC / CVV di belakang kad mesti dilindungi. Bahagian belakang kad mesti ditandatangani oleh pemegang kad.
  • Kegagalan untuk menyediakan salah satu dokumen yang dinyatakan di atas akan bermakna bayaran balik jumlah bersih yuran PSP.
  • Jika asal-usul dana Klien dan/atau keseluruhan aktiviti adalah bertentangan dengan Dasar Pencegahan Pengubahan Wang Haram (Dasar AML), Syarikat berhak untuk membatalkan pemindahan dana (deposit atau pengeluaran) dan membekukan aset untuk mengembalikannya.
 2. PERTIKAIAN:
  • Sebarang pertikaian yang timbul dengan atau berkaitan dengan mana-mana terma dan syarat Polisi Deposit dan Bayaran Balik akan diuruskan oleh Syarikat mengikut polisi pengendalian Aduan Syarikat.
  • Semua aduan mestilah secara bertulis dan ditujukan kepada pasukan Sokongan Pelanggan Syarikat melalui e-mel di support@old.gtcup.com

Sila ambil perhatian bahawa polisi ini tidak boleh menyeluruh, dan syarat atau keperluan tambahan mungkin dikenakan pada bila-bila masa disebabkan oleh peraturan dan dasar, termasuk yang ditetapkan untuk mencegah pengubahan wang haram. Sebarang dan semua penggunaan laman dan perkhidmatan adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat, seperti yang mungkin dipinda dari semasa ke semasa oleh GTC, mengikut budi bicara mutlaknya.

Register Now

  Please fill out the form.

  You will be contacted shortly by one of agents to start your trading journey.

   Do you have forex trading experience?