MODAL PERDAGANGAN GLOBAL

Global Trade Capital Limited adalah jenama global yang didedikasikan untuk syarikat pertukaran asing dan broker komoditi dalam talian.

Amaran Risiko untuk GTC Global Trade Capital Ltd.

Terakhir dikemaskini: Januari 10, 2021

Tafsiran dan Definisi

Tafsiran

Kata-kata yang huruf awal dipermodalkan mempunyai makna yang ditakrifkan di bawah syarat-syarat berikut.
Definisi berikut hendaklah mempunyai makna yang sama tidak kira sama ada ia muncul dalam tunggal atau dalam jamak.

Definisi

Untuk tujuan Penafian ini:

 • Syarikat (dirujuk sebagai sama ada “Syarikat”, “Kami”, “Kami” atau “Kami” dalam Penafian ini) merujuk kepada GTC Global Trade Capital Ltd, Office 1604 – 1605, The Regal Tower, Business Bay.
 • Perkhidmatan merujuk kepada Laman Web.
 • Anda bermaksud individu yang mengakses Perkhidmatan, atau syarikat, atau entiti undang-undang lain bagi pihak individu tersebut mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, seperti yang berkenaan.
 • Laman web merujuk kepada GTCUP, boleh diakses dari https://gtcfx.com/

Penafian

Maklumat yang terkandung dalam Perkhidmatan adalah untuk tujuan maklumat umum sahaja.

Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap kesilapan atau ketinggalan dalam kandungan Perkhidmatan.

Syarikat tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang ganti rugi khas, langsung, tidak langsung, turutan, atau sampingan atau apa-apa ganti rugi sekalipun, sama ada dalam tindakan kontrak, kecuaian atau tort lain, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan atau kandungan Perkhidmatan. Syarikat berhak untuk membuat penambahan, penghapusan, atau pengubahsuaian kepada kandungan Perkhidmatan pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.

Syarikat tidak menjamin bahawa Perkhidmatan ini bebas daripada virus atau komponen berbahaya yang lain.

Penafian Pautan Luar

Perkhidmatan mungkin mengandungi pautan ke laman web luaran yang tidak disediakan atau diselenggara oleh atau dalam apa-apa cara yang bergabung dengan Syarikat.

Sila ambil perhatian bahawa Syarikat tidak menjamin ketepatan, perkaitan, ketepatan masa, atau kesempurnaan sebarang maklumat di laman web luaran ini.

Penafian Kesilapan dan Ketinggalan

Maklumat yang diberikan oleh Perkhidmatan adalah untuk panduan umum mengenai perkara-perkara yang berkepentingan sahaja. Walaupun Syarikat mengambil setiap langkah berjaga-jaga untuk memastikan bahawa kandungan Perkhidmatan adalah semasa dan tepat, kesilapan boleh berlaku. Selain itu, memandangkan perubahan sifat undang-undang, peraturan dan undang-undang, mungkin terdapat kelewatan, peninggalan atau ketidaktepatan maklumat yang terkandung dalam Perkhidmatan.

Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kesilapan atau ketinggalan, atau untuk keputusan yang diperoleh daripada penggunaan maklumat ini.

Penafian Penggunaan Adil

Syarikat boleh menggunakan bahan berhak cipta yang tidak selalunya diberi kuasa secara khusus oleh pemilik hak cipta. Syarikat menyediakan bahan sedemikian untuk kritikan, komen, pelaporan berita, pengajaran, biasiswa, atau penyelidikan.

Syarikat percaya ini merupakan “penggunaan saksama” mana-mana bahan berhak cipta seperti yang diperuntukkan dalam seksyen 107 undang-undang Hak Cipta Amerika Syarikat.

Jika Anda ingin menggunakan bahan berhak cipta daripada Perkhidmatan untuk tujuan anda sendiri yang melampaui penggunaan saksama, Anda mesti mendapatkan kebenaran daripada pemilik hak cipta.

Pandangan Penafian Yang Dinyatakan

Perkhidmatan mungkin mengandungi pandangan dan pendapat yang merupakan pandangan penulis dan tidak semestinya mencerminkan dasar atau kedudukan rasmi mana-mana pengarang, agensi, organisasi, majikan atau syarikat lain, termasuk Syarikat.

Komen yang diterbitkan oleh pengguna adalah tanggungjawab mereka sendiri dan pengguna akan bertanggungjawab sepenuhnya, liabiliti dan menyalahkan apa-apa fitnah atau litigasi yang disebabkan oleh sesuatu yang ditulis dalam atau sebagai hasil langsung sesuatu yang ditulis dalam komen. Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap sebarang komen yang diterbitkan oleh pengguna dan berhak untuk memadam sebarang komen atas apa jua sebab sekalipun.

Tiada Penafian Tanggungjawab

Maklumat mengenai Perkhidmatan disediakan dengan pemahaman bahawa Syarikat tidak terlibat dalam memberikan nasihat dan perkhidmatan undang-undang, perakaunan, cukai, atau profesional yang lain. Oleh itu, ia tidak boleh digunakan sebagai pengganti perundingan dengan perakaunan profesional, cukai, penasihat undang-undang atau lain-lain yang kompeten.

Syarikat atau pembekalnya tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang ganti rugi khas, sampingan, tidak langsung, atau berbangkit yang timbul daripada atau berkaitan dengan akses atau penggunaan atau ketidakupayaan anda untuk mengakses atau menggunakan Perkhidmatan.

Penafian “Gunakan Pada Risiko Anda Sendiri”

Semua maklumat dalam Perkhidmatan disediakan “sebagaimana adanya”, tanpa jaminan kesempurnaan, ketepatan, ketepatan masa atau keputusan yang diperoleh daripada penggunaan maklumat ini, dan tanpa jaminan apa-apa jenis, nyata atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada jaminan prestasi, kebolehdagangan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu.

Syarikat tidak akan bertanggungjawab kepada Anda atau orang lain untuk apa-apa keputusan yang dibuat atau tindakan yang diambil bergantung kepada maklumat yang diberikan oleh Perkhidmatan atau untuk apa-apa ganti rugi berbangkit, khas atau serupa, walaupun dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut.

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Penafian ini, Anda boleh menghubungi Kami:

Register Now

  Please fill out the form.

  You will be contacted shortly by one of agents to start your trading journey.

   Do you have forex trading experience?